Meni

INTERNACIONALNI ISPITI


Škola DaF-PERFEKT je licenciran centar za polaganje internacionalnih ispita iz nemačkog jezika. Ukoliko želite da upišete fakultet u zemljama nemačkog govornog područja, da nastavite studije u inostranstvu ili želite da se pridružite svom bračnom drugu- internacoonalna diploma će Vam biti neophodna. Prijavite se za polaganje ispita iz nemačkog jezika za internacionalnu diplomu u prostorijama škole DaF-PERFEKT. ÖSD-diploma (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) je sigurna ulaznica u zemlje nemačkog govorng područja!

Naša škola DaF-PERFEKT je akreditovana za sve nivoe, te kod nas možete polagati internacionalne ÖSD- ispite od početnog do najvišeg nivoa.
 Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
A1, A2, B1, B2, C1, C2


REZULTATE ISPITA IZ JULSKOG ROKA ZA A1 I B1 MOŽETE SAZNATI POZIVOM NA BROJ TELEFONA 021/467-404 ili 066/012-112


POLAGANJE ÖSD-ISPITA SE ORGANIZUJE NA SLEDEĆOJ ADRESI:
"DaF-PERFEKT", Novi Sad, 
ILIJE VUČETIĆA 7, prvi sprat
(u blizini zgrade Izvršnog veća).
Tel.:021.467.404.

Ispiti počinju u 10:00 h!
U UTORAK se organizuju ispiti za nivo A1 i A2 kao i KID1, KID2
SREDOM se organizuju ispiti za nivo B1, C2-PISMENI
a ČETVRTKOM su ispiti za nivo B2,C1, C2-USMENI  kao i ZDJ (B1 za mlađi uzrast).NA POLAGANJU NEOPHODNO JE DA IMATE SVOJ PASOŠ
I/ILI SVOJU  LIČNU KARTU KOD SEBE KAO I
JOŠ JEDNU KOPIJU DOKUMENTA!


Kandidati saznaju rezultate svojih ispita
nakon deset do petnaest radnih dana! 

Pratite i našu FB-stranicu! (Kliknite na link!)

NOVOSTI ZA POLAGANJE ISPITA C2:
A) C2 standardnija varijanta (različite teme) je modularna, a to znači da se ne ponavlja deo koji je već položen. Ukoliko bi se desilo da se neki deo (LV., HV., SCH., ili usmeni deo) ne položi- u nekom narednom roku se polaže samo nepoložen modul.
Validnost položenih modula:
godinu dana, od datuma polaganja!
Plaća se samo modul koji mora ponovo da se polaže.

B) C2 -WIRTSCHAFTSSPRACHE Deutsch!
Nije modularno. Postoje samo dva dela kao što je i bilo:
PISMENI DEO i USMENI DEO.
PISMENI DEO čine: 
1.razumevanje čitanog teksta,
2.razumevanje slušanog teksta,
3.pisanje,
USMENI DEO
Ukoliko se slučajno ne položi jedan od prva tri dela, (a oni čine celinu: SCHRIFTLICHE AUFGABE), moraju se ponovo polagati. Odvojen je samo usemeni deo.
Potvrda za usemni/pismeni deo je validna godinu dana (od datuma polaganja).
Ukoliko prvi put prijavljujete C2 ispit morate prijaviti ceo ispit.
Onda kada položite: pod A modul ili pod B deo ispita onda tek možete prijavljivati određene nepoložene module/delove.
Za sva dalja pitanja i nedoumice oko polaganja C2 ispita pitajte nas putem mejla:
daf-perfekt@mts.rs

 
 
 

Das DaF-PERFEKT  Team steht  Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung!
 
daf-perfekt@mts.rs
021. 467.404