RADIONICE ZA DECU!

SRACHECKE!

DaF- za naše mlađe učenike koji pohađaju kurs A2.

Svakog petka-druženje!
Za mlađe DaF-lere.
 
Dodatne informacija u vezi sa našim kreativnim 
radionicama - možete dobiti i putem telefona ili mejla.

021.467.404
064.410.19.67
daf-perfekt@mts.rs