Naši kursevi

U DaF-PERFEKT školi organizujemo standardne, poluintenzivne i intenzivne kurseve za decu, mlade ili omladinu i odrasle. Ukoliko želite da učite sa nama, kontaktirajte nas i rezervišite mesto u nekoj od grupa na vreme. Prijave primamo sve do početka kurseva, odnosno sve dok u grupama ima mesta.
A1 nivo

A1, početni nivo učenja nemačkog jezika, se deli na dva semestra – A1.1 i A1.2.

A1.1 kurs je prvi semester početnog nivoa (A1) učenja nemačkog jezika i obuhvata 32 dvočasa/64 časova. Cena A1.1 kursa iznosi 18.000,00 dinara za avansno plaćanje (pre početka kursa ili na samom početku kursa), a 19.000,00 dinara ukoliko se plaća na rate. Za dodatni nastavni materijal neophodno je doplatiti 500,00 dinara. U cenu je uračunata školska diploma koju dobijate po završetku kursa. Kurs možete platiti na dve, tri ili na pet rata. Broj rata zavisi od intenziteta pohađanja kursa. Standardni kurs možete platiti na pet rata, poluintenzivni kurs na tri rate, dok intenzivni kurs na možete platiti na dve rate. Prva rata se uvek plaća pre početka kursa. Za sticanje A1 ÖSD internacionalne diplome za nemački jezik Vam je dovoljan kurs A1.1. Nakon ovog kursa imaćete dobru osnovu i biti spremni da izađete i položite ispit A1, ukoliko ste redovno dolazili na časove i vredno učili.

A1.2 kurs je drugi semester početnog nivoa (A1) učenja nemačkog jezika i obuhvata 32 dvočasa/64 časova. Cena A1.1 kursa iznosi 18.000,00 dinara za avansno plaćanje (pre početka kursa ili na samom početku kursa), a 19.000,00 dinara ukoliko se plaća na rate. Za dodatni nastavni materijal neophodno je doplatiti 500,00 dinara. U cenu je uračunata školska diploma koju dobijate po završetku kursa. Kurs možete platiti na dve, tri ili na pet rata. Broj rata zavisi od intenziteta pohađanja kursa. Standardni kurs možete platiti na pet rata, poluintenzivni kurs na tri rate, dok intenzivni kurs na možete platiti na dve rate. Prva rata se uvek plaća pre početka kursa.

A2 nivo

A2 nivo učenja nemačkog jezika se deli na dva semestra – A2.1 i A2.2. 

A2.1 kurs obuhvata 32 dvočasa/64 časova. Cena celog kursa A2.1 iznosi 18.000,00 dinara za avansno plaćanje (pre početka kursa ili na samom početku kursa). Ukoliko plaćate na rate, cena kursa nemačkog jezika za nivo A2.1 iznosi 19.500,00 dinara.  Standardni kurs možete platiti na pet rata, poluintenzivni kurs na tri rate, dok intenzivni kurs možete platiti na dve rate. Za dodatni nastavni materijal neophodno je doplatiti 500,00 dinara. U cenu je uračunata školska diploma koju dobijate po završetku kursa.

 A2.2 kurs obuhvata 32 dvočasa/64 časova. Cena A2.2 kursa iznosi 18.000,00 dinara za avansno plaćanje (pre početka kursa ili na samom početku kursa). Ukoliko kurs nemačkog A2.2 plaćate na rate, cena kursa iznosi 19.500,00 dinara. Standardni kurs možete platiti na pet rata, poluintenzivni kurs na tri rate, dok intenzivni kurs možete platiti na dve rate. Za dodatni nastavni materijal neophodno je doplatiti 500,00 dinara. U cenu je uračunata školska diploma koju dobijate po završetku kursa.

B1 nivo

B1 nivo učenja nemačkog jezika se deli na dva semestra – B1.1 i B1.2.

B1.1 kurs obuhvata 32 dvočasa/64 časova. Cena B1.1 kursa iznosi 18.000,00 dinara za avansno plaćanje (pre početka kursa ili na samom početku kursa). Standardni kurs možete platiti na pet rata, poluintenzivni kurs na tri rate, dok intenzivni kurs možete platiti na dve rate. Ukoliko plaćate na rate, cena kursa B1.1 nemačkog jezika iznosi 19.500,00 dinara. Za dodatni nastavni materijal neophodno je doplatiti 500,00 dinara. U cenu je uračunata školska diploma koju dobijate po završetku kursa.

B1.2 kurs obuhvata 32 dvočasa/64 časova. Cena celog B1.2 kursa iznosi 18.000,00 dinara za avansno plaćanje (pre početka kursa ili na samom početku kursa ). Standardni kurs možete platiti na pet rata, poluintenzivni na tri rate, dok intenzivni kurs možete platiti na dve rate. Ukoliko plaćate na rate, cena kursa B1.2 iznosi 19.500,00 dinara. Za dodatni nastavni materijal neophodno je doplatiti 500,00 dinara. U cenu je uračunata školska diploma koju dobijate po završetku kursa.

B2 nivo

B2 nivo učenja nemačkog jezika se deli na dva semestra – B2.1 i B2.2.

B2.1 kurs obuhvata 32 dvočasa/64 časova. Cena celog B2.1 kursa iznosi 19.500,00 dinara za avansno plaćanje (pre početka kursa ili na samom početku kursa). Standardni kurs možete platiti na pet rata, poluintenzivni na tri rate, dok intenzivni kurs možete platiti na dve rate. Ukoliko plaćate na rate, cena kursa B2.1 iznosi 21.000,00 dinara. Za dodatni nastavni materijal neophodno je doplatiti 500,00 dinara. U cenu je uračunata školska diploma koju dobijate po završetku kursa.

B2.2 kurs obuhvata 32 dvočasa/64 časova. Cena celog B2.2 kursa iznosi 19.500,00 dinara za avansno plaćanje (pre početka kursa ili na samom početku kursa). Standardni kurs možete platiti na pet rata, poluintenzivni na tri rate, dok intenzivni kurs možete platiti na dve rate. Ukoliko plaćate na rate, cena kursa B2.2 iznosi 21.000,00 dinara. Za dodatni nastavni materijal neophodno je doplatiti 500,00 dinara. U cenu je uračunata školska diploma koju dobijate po završetku kursa.

C1 nivo

C1 nivo učenja nemačkog jezika se deli na dva semestra – C1.1 i C1.2.

C1.1 kurs obuhvata 32 dvočasa/64 časova. Cena kursa C1.1 iznosi 19.500,00 dinara za avansno plaćanje (pre početka kursa ili na samom početku kursa). Standardni kurs možete platiti na pet rata, poluintenzivni na tri rate, dok intenzivni kurs možete platiti na dve rate. Ukoliko plaćate na rate cena kursa C1.1 iznosi 21.000,00 dinara. Za dodatni nastavni materijal neophodno je doplatiti 500,00 dinara. U cenu je uračunata školska diploma koju dobijate po završetku kursa.

C1.2 kurs obuhvata 32 dvočasa/64 časova. Cena kursa C1.2 iznosi 19.500,00 dinara za avansno plaćanje (pre početka kursa ili na samom početku kursa). Standardni kurs možete platiti na pet rata, poluintenzivni na tri rate, dok intenzivni kurs možete platiti na dve rate. Ukoliko plaćate na rate cena kursa C1.2 iznosi 21.000,00 dinara. Za dodatni nastavni materijal neophodno je doplatiti 500,00 dinara. U cenu je uračunata školska diploma koju dobijate po završetku kursa.

C2 nivo

C2 nivo učenja nemačkog jezika se deli na dva semestra – C2.1 i C2.2.

C2.1 kurs obuhvata 32 dvočasa/64 časova. Cena celog C2.1 kursa iznosi 23.000,00 dinara za avansno plaćanje (pre početka kursa ili na samom početku kursa). Standardni kurs možete platiti na pet rata, poluintenzivni na tri rate, dok intenzivni kurs možete platiti na dve rate. Ukoliko plaćate na rate, cena kursa C2.1 iznosi 25.000,00 dinara. Za dodatni nastavni materijal neophodno je doplatiti 1000,00 dinara. U cenu je uračunata školska diploma koju dobijate po završetku kursa.

C2.2 kurs obuhvata 32 dvočasa/64 časova. Cena celog C2.2 kursa iznosi 23.000,00 dinara za avansno plaćanje (pre početka kursa ili na samom početku kursa). Standardni kurs možete platiti na pet rata, poluintenzivni na tri rate, dok intenzivni kurs možete platiti na dve rate. Ukoliko plaćate na rate, cena kursa C2.2 iznosi 25.000,00 dinara. Za dodatni nastavni materijal neophodno je doplatiti 1000,00 dinara. U cenu je uračunata školska diploma koju dobijate po završetku kursa.

Prednosti

Akreditovani program

Pažljivo i dugo smo radili na sastavljanju programa za naše DaF-lere, a od 2009. godine naš program je akreditovan od strane ÖSD institute (Austrija). Akreditacija je dodeljena nakon izvršene detaljne analize kompletnog programa od strane komisije. Zahvaljujući akreditaciji, u našoj školi pored kvalitetne nastave imate svakog meseca i mogućnost da polažete međunarodno priznat ÖSD ispit. DaF-PERFEKT centar je ÖSD ispitni centar, tako da su naši profesori obučeni i uz odgovarajući materijal mogu na najbolji način da Vas pripreme za sticanje internacionalne diplome. Nakon pohađanja kursa u našoj školi, Vi ste spremni i za ostale tipove ispita o znanju nemačkog jezika kao što su Goethe, TestDaF, telc. Naš nastavni program se, kao i svi internacionalni ispiti, bazira na Evropskom referentnom okviru za jezike. Po završetku kursa u našoj školi Vi dobijate DaF-PERFEKT sertifikat o uspešno savladanom nivou nemačkog jezika. Zahvaljujući dugogodišnjem, profesionalnom poslovanju našeg centra, Ambasada Nemačke u određenim situacijama prihvata i sertifikat škole DaF-PERFEKT, a na to smo posebno ponosni!

Vrste kurseva, termini i fond časova

Tokom cele godine nudimo različite vrste kurseva za sve nivoe (A1-C2), za decu, mlade i odrasle. Postoje standardni, poluintenzivni, intenzivni i vikend kursevi, kao i kursevi prilagođeni ljudima koji rade u smenama. Svaki nivo obuhvata 64 čas/32 dvočasa, dok dečji kursevi imaju 60. Termini u kojima se održava nastava su različiti, te Vam predlažemo da dođete lično do škole, da pogledate naš raspored i sami odaberete grupu, odnosno termin koji Vama odgovara.

Tim

DaF-PERFEKT škola izuzetne uspehe postiže upravo zahvaljujući angažovanom, kvalifikovanom, motivisanom i kreativnom timu. Predavači poseduju dragoceno i višegodišnje iskustvo u predavanju nemačkog jezika. Oni su jednako posvećeni svakom učeniku, prate razvoj i savetuju pojedinačno. Osnovni cilj je da učenicima prenesu svoje znanje nemačkog jezika prateći nove trendove i primenjujući najsavremenije nastavne metode . Uz naše predavače učićete sa osmehom i u pozitivnoj atmosferi. 

Metode

Osim stručnog kadra, koji svoj posao radi s ljubavlju, kvalitet nastave obezbeđuje i primena najsavremenijih i raznovrsnih, prvenstveno komunikativni pristup i to bukvalno od prvog časa. Proces učenja jezika je kompleksan, jer mnoštvo različitih faktora utiče na njega. Stoga naši predavači za vreme časa primenjuju različite tehnike, kako biste na aktivan i dinamičan način napredovali u svakom pogledu i usavršili vokabular, gramatiku, čitanje, pisanje, slušanje i pričanje na nemačkom jeziku. Pored navedenog, učićete o kulturi na nemačkom govornom području i biti osposobljeni da se snađete u različitim situacijama s maternjim govornicima.

Grupe

Grupe se formiraju po nivou znanja nemačkog jezika i po interesovanju polaznika. Uz stručnog predavača i kroz učenje u grupi omogućena je visokokvalitetna i zanimljiva nastava, kao i razvijanje zavidne komunikacione sposobnosti. Maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je osam. Ukoliko su projekti u pitanju (kada kurs finansira poslodavac – tada je moguć i veći broj polaznika u grupi). Posvećenost poslu kod nas svakako podrazumeva i posvećenost svakom polazniku.

Vrste Kurseva

Standardni kursevi

Standardni kursevi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od po 90 minuta, pretežno u popodnevnim časova u terminima od 17:00h, 18:40h i 20:15h. Standardni kurs nemačkog traje 4 meseca. Mogućnost plaćanja – na pet rata ili avansno.

Poluintenzivni kursevi

Poluintenzivni kursevi se održavaju dva puta nedeljno, a časovi traju po 180 minuta. Pretežno se organizuju vikendom i tada su termini subotom i nedeljom od 13:45h-17:00h ili 17:15h-20:30h. Takođe se organizuju radnim danima u popodnevnim časovima. Poluintenzivni kursevi traju osam nedelja (dva meseca). Ovakvi kursevi se plaćaju na tri rate ili avansno.

Intenzivni kursevi

Intenzivni kursevi podrazumevaju učenje nemačkog jezika po dva dvočasa dnevno, četiri ili pet puta nedeljno (letnji kursevi). Časovi traju po 180 minuta. Ovaj tip kursa je namenjen onima koji žele ili moraju da usavrše nemački jezik u što kraćem roku, a da ne izgube na kvalitetu. Časovi se održavaju uglavnom u prepodnevnim satima, a leti i u popodnevnim terminima. Mogući termini su 09:00h-12:15h ili 12:30h-15:45h. Intenzivni kurs traje mesec dana. Ovakvi kursevi se plaćaju na dve rate ili avansno.

Letnji intenzivni kursevi

Iskoristite leto maksimalno i učinite nešto korisno za Vaš dalji uspeh!

Intenzivni letnji kursevi nemačkog jezika u školi DaF-PERFEKT počinju u julu. Letnji kursevi su organizovani tokom jula, avgusta i septembra, tako da imate mogućnost da pređete čak tri semestra određenog nivoa i da početkom jeseni (ukoliko to želite) upišete neki od naših standardnih, poluintenzivnih ili opet intenzivnih kurseva. Intenzivni kursevi podrazumevaju kontinuirani rad i učenje nemačkog jezika po dva dvočasa dnevno (180 minuta), svaki radni dan. Letnji intenzivni kursevi traju 16 radnih dana. Nastava se tokom leta organizuje isključivo radnim danima u prepodnevnim terminima, u međusmeni ili u popodnevnim terminima. Izvesni termini:  09:00-12:15h; 12:30-15:45h; 17:15-20:30h.

Dečiji kursevi

Rano usvajanje stranog jezika je širom sveta dobilo na značaju! Sposobnost komunikacije na nemačkom jeziku i razumevanje nemačke kulture je od neprocenjive vrednosti za Vaše dete i velika prednost, ali i neophodnost u današnjem društvu. Poklonite svom detetu nešto od čega će svakako profitirati!


Ukoliko želite da Vaše dete postane učenik naše škole, možete nas kontaktirati i zakazati sastanak. Program koji je prilagođen dečijem uzrastu, proveren je i od strane ekspertske komisije, jer je škola pre akreditacije morala da predoči svoj kompletan program, uključujući i svoj program za mlađi uzrast. Tek nakon toga je školi komisija iz Austrije dodelila licencu i za KID-program. Našoj školi je to omogućilo da pored kurseva nemačkog za decu, organizuje i internacionalne ispite nemačkog jezika za mlađe kandidate (ÖSD Österreichisches Sprachdiplom Deutsch KID 1, KID 2, ZDJ).

 

Vaše dete će kod nas učiti u manjoj grupi i na prirodan način, jer se naš koncept bazira prvenstveno na učenju kroz igru i uz pomoć raznih interesantnih aktivnosti. Naši profesori svoj posao rade stručno i s ljubavlju, te će Vaše dete sa sigurnošću zavoleti nemački jezik. Naučiće mnogo ne samo o nemačkom jeziku, već i o svakodnevici i kulturi svojih vršnjaka koji žive u zemljama nemačkog govornog područja. Vi ćete tokom kursa uvek biti obavešteni o napretku Vašeg deteta.

Snimak grupe gde su deca

Testiranje

Ukoliko niste sigurni koji nivo znanja nemačkog jezika posedujete, kod nas možete da uradite test za procenu znanja pre upisa na kurs i/ili lično da se posavetujete.

Testiranje se zakazuje i prvobitno se plaća 800 dinara, ali nakon upisa u školu cena kursa se umanjuje za taj iznos, tako da je testiranje na kraju ipak gratis!

Popusti

Kurseve na koje možete ostvariti popust avansnom uplatom su svi kursevi od A2.1 do C2.2 nivoa. Pravo na popust ostvarujete kada isplatite ceo kurs avansno (pre početka kursa) ili na samom početku kursa.

May 2024

PON
UTO
SRE
ČET
PET
SUB
NED
29
30
1
2
3
4
5
Events for 1st May
No Events
Events for 2nd May
No Events
Events for 3rd May
No Events
Events for 4th May
No Events
Events for 5th May
No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for 6th May
No Events
Events for 7th May
No Events
Events for 8th May
No Events
Events for 9th May
No Events
Events for 10th May
No Events
Events for 11th May
No Events
Events for 12th May
No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for 13th May
No Events
Events for 14th May
No Events
Events for 15th May
No Events
Events for 16th May
No Events
Events for 17th May
No Events
Events for 18th May
No Events
Events for 19th May
No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for 20th May
No Events
Events for 21st May
No Events
Events for 22nd May
No Events
Events for 23rd May
No Events
Events for 24th May
No Events
Events for 25th May
No Events
Events for 26th May
No Events
27
28
29
30
31
1
2
Events for 27th May
No Events
Events for 28th May
No Events
Events for 29th May
No Events
Events for 30th May
No Events
Events for 31st May
No Events